Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø

Ny veiviser for inkludering

Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har resultert i en ny veiviser for inkludering på nav.no. LO har vært med på utviklingen av det viktige verktøyet for ledere og tillitsvalgte.

Veiviseren gir ledere spesielt, men også tillitsvalgte en innføring i og oversikt over hvilken hjelp og støtte NAV kan tilby, og hvordan de bør gå fram for å inkludere unge som har falt utenfor arbeidslivet.

Mål å øke antall personer i jobb

For å øke sysselsettingsandelen blant de med utfordringer på arbeidsmarkedet eller de som har redusert funksjonsevne, tilbyr NAV en rekke tiltak, støtte- og virkemidler for å hjelpe og motivere virksomhetene til å tilby arbeid til denne utsatte gruppen. Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til NAVs virkemidler og mulighetene de gir.

Nå er denne informasjonen lett tilgjengelig og finnes på nav.no/veiviser.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler