Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping
Vi har lenge ønsket et større samarbeid på tvers av landegrenser for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. LOs vedtok i dag sine innspill til myndighetenes oppfølgning av EUs arbeidsmarkedsbyrå.

Ønsker samarbeid på tvers av landegrenser

EU-kommisjonen la i mars i år frem forslag om å etablere et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. - LO er positive til deler av arbeidsmarkedsbyrået. Vi har lenge ønsket et større samarbeid på tvers av landegrenser for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

LOs vedtok i dag sine innspill til myndighetenes oppfølgning av EUs arbeidsmarkedsbyrå.

På nåværende tidspunkt er ingenting konkludert om byrået. Det er store splittelser i EU-parlamentet i en rekke spørsmål.

- Vi ønsker ikke å fatte en beslutning basert på spekulasjoner. Vi beskriver i våre innspill hva vi syntes er positivt, som samarbeid på tvers av landegrenser, og vi kommer med en del konkrete forutsetninger til regjeringen når det gjelder oppfølging av byrået, blant annet om partenes autonomi og håndheving av lover og tariffavtaler på nasjonalt nivå, sier LO-sekretæren.

- Sånn oppgavene er beskrevet nå er det ikke noe behov for myndighetsoverføring. Men vi stiller også som en forutsetning at byrået heller ikke i framtida vil kreve myndighetsoverføring fra Norge til EU.

Siden ting er usikre ønsker ikke LO å være bastante i verken den ene eller andre retning.

- Vi ønsker ikke å fatte en beslutning basert på synsing og faktafeil. Men vi har tatt noen forhåndsregler vi anbefaler regjeringen å følge.

Et sentralt, men uavklart spørsmål er om arbeidsmarkedsbyrået skal megle dersom det oppstår en tvist mellom land.

-  Enkelte ønsker at byrået skal få overnasjonal myndighet, mens andre mener både meklingen og resultatet skal være frivillig å følge. Hvor EU lander er foreløpig uvisst. Det er lov å ha en sunn skepsis til hvordan byrået vil se ut til slutt, understreker Tinnlund.

Les LOs innspill til myndighetenes oppfølgning av EUs arbeidsmarkedsbyrå.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler