Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik åpnet i dag LOs luftfartskonferanse. Foto: Ida Viksveen Larsen

Sikkerhet og trygghet i høysetet

- Den norske modellen har vært avgjørende for at luftfarten er en næring som setter sikkerhet og trygghet i høysetet. Det har bidratt til tillit og samarbeid. Vi må sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår og fortsatt jobbe for sterk sikkerhetskultur, sa LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik i sitt åpningsinnlegg til LOs luftfartskonferanse.

Årets luftfartskonferanse har tema "Luftfarten – en trygg arbeidsplass" og har deltakere fra alle forbundene i LO som organiserer arbeidstakere innen luftfarten. Det var også representanter fra konkurrerende organisasjoner, representanter fra Avinor, Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet men også svenske gjester fra Falck og Seko og danske gjester fra Flyvebranchens Personale union til stede.

Hessen Følsvik understreket at sikkerheten i luftfarten blir utfordret gjennom omgåelser av lønns- og avtaleverk, økt bruk av innleie og bemanningsbyråer.

- Kampen mot et slikt arbeidsliv engasjerer LO-familien, også når det gjelder luftfarten. I dagens globaliserte luftfartsmarked må norsk luftfart gis gode rammebetingelse, bærekraftige vekstmuligheter og rettferdige konkurransevilkår som samtidig ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

LO har derfor stilt krav om at det tas grep knyttet til utviklingen av norsk luftfart.

- Vi har jobbet for at det skal nedsettes et bredt partssammensatt utvalg. Dette skal jobbe frem et grunnlag for en stortingsmelding om helhetlig nasjonal luftfartsstrategi. Dette utvalget er nå oppe og går.

- Jeg har alltid ment at ansatte i luftfart har en like stor rett til en trygg arbeidsplass som en industriarbeider, kontor-ansatt eller en sykepleier. Derfor engasjerte jeg meg mye i fagforeningsarbeid. Fordi jeg så at fagforeningene hadde dette øverst på agendaen. Det er bare vi – fagforeningene – som virkelig tar de ansattes arbeidsvilkår på alvor.

- Derfor mener jeg vi har en vesentlig rolle å spille i å gjøre luftfarten til en god og trygg arbeidsplass. Det er vi – dere – som får passasjerene trygt frem – fra bakke til luft til bakke, sa Peggy Hessen Følsvik.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler