Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

LO har alltid kjempet for faste og trygge ansettelsesforhold, medvirkning på arbeidsplassen, vern mot diskriminering og andre rettigheter for arbeidstakere. LO har landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø med spesialkompetanse i spørsmål som er viktig for deg i ditt arbeidsforhold.

  • Hvis du er medlem i LO kan forbundet henvise deg til en av våre advokater.
  • Det er forbundet som avgjør om saken skal sendes LOs juridiske avdeling.
  • Hvis forbundet beslutter å sende saken til LOs juridiske avdeling vil en av LOs advokater bistå deg.

Alle skader og sykdommer som skyldes arbeid skal gi rett til yrkesskadeerstatning.

Terje Olav Olsson LO-sekretær
Flere aktuelle saker