Landsorganisasjonen i Norge

- Dommen i Arbeidsretten i dag innebærer at NHOs angrep på de tariffestede likebehandlingsreglene er slått tilbake, sier LO-leder Gerd Kristiansen Foto: Kyrre Lien

-Svært viktig seier i Arbeidsretten

- Dommen i Arbeidsretten i dag innebærer at NHOs angrep på de tariffestede likebehandlingsreglene er slått tilbake. Dommen er av svært stor betydning for innleide arbeidstakere og for det organiserte arbeidsliv. Det er en svært viktig seier.

Dette sier LO-leder Gerd Kristiansen i en kommentar til at Arbeidsretten har i dag avsagt en enstemmig dom som gir LO og Fellesforbundet fullt medhold. Arbeidsretten ga LO og Fellesforbundet rett i at man i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om. Dommen innebærer at tariffpartene har full råderett over innholdet i likebehandlingsreglene og det er kun tariffpartene LO/FF og NHO/NI som eventuelt kan endre innholdet i de tariffestede likebehandlingsreglene.

-Dommen er som forventet, men det er ekstra gledelig at dommen er enstemmig og at Arbeidsretten ikke er i tvil om resultatet, sier Kristiansen, som mener dommen vil bidra til å sette en viktig stopp for ytterligere fremvekst av innleieforhold og bemanningsbransjen.

Dersom NHO hadde fått medhold i sitt syn ville det vært en direkte ulempe for ansatte i bemanningsforetak å være bundet av tariffavtale. Bemanningsforetak med egen tariffavtale kunne da lønnet sine utleide ansatte etter overenskomstens minstesatser, og eventuelt etter langt lavere satser enn ansatte i innleiebedriften som utførte samme type arbeid. Det ville vært en helt uholdbar situasjon for LO og Fellesforbundet.

Arbeidsrettens dom i dag og dommen fra Bergen tingrett om såkalt "fast ansettelse uten garantilønn", har i løpet av kort tid gitt LO og Fellesforbundet to svært viktige seire.

-Disse dommene viser at LOs kamp for faste og trygge ansettelsesforhold, og kampen for det organiserte arbeidslivet, gir konkrete og svært viktige resultater, sier LO-lederen.

Arbeidsrettens dom sak 16/2016 - Likebehandlingsreglene ved utleie fra bemanningsforetak bundet av Industrioverenskomsten

Les også Dommen i Bergen Tingrett om fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler