Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Heldagsseminar i kollektiv arbeidsrett

LOs juridiske avdeling har gleden av å invitere alle tillitsvalgte og ansatte i LO og forbundene til seminar i kollektiv arbeidsrett 7. juni kl. 09-16. Fortsatt ledige plasser!

Onsdag 7. juni 2017, kl. 09.00-16.00,
Oslo Kongressenter, sal A

TEMAER FOR SEMINARET:

  • Riksmekler-rollen
  • Forholdet mellom tariffavtaler og EØS/ EMK
  • Tillitsvalgtes stillingsvern etter hovedavtalene
  • Ufravikelighet i tariffretten
  • Arbeidstid – samspill og konflikt i lov og tariffavtaler
  • Holship-saken i Høyesterett
  • Utviklingslinjer i den kollektive arbeidsrett
  • Tilpasning, omgåelse og gjennomskjæring i
  • Arbeidsrettens praksis

Invitasjon til seminaret

INNLEDERE:
Einar Stueland
Professor dr. juris Hans Petter Graver
Professor emeritus Stein Evju
Riksmekler Nils Dalseide
Arbeidsrettens leder Jakob Wahl
LO-advokatene Elisabeth Grannes,
Lornts Nagelhus, Nina Kroken og
Atle Sønsteli Johansen

Påmelding: 
1. mars til: anita.ursin@lo.no

Pris kr. 890,- per deltager, inkludert lunsj (selvkost).

Begrenset antall plasser

Flere aktuelle saker

Se alle artikler