Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Holship-saken i LOs sekretariat

Sekretariatet vedtok deling av idømte saksomkostninger.

Holship-dommen var tema i LOs sekretariat den 9. januar 2017. Sekretariatet besluttet at LO skal dekke 4 millioner kroner, litt over halvparten av de idømte saksomkostninger.

I vedtaket understrekes at bevilgningen ikke skal danne presedens i senere saker og at det er forbundene som skal dekke alle omkostninger i saker for domstolene, også når LO opptrer som partshjelper til fordel for det involverte forbund.

Holship-saken har reist problemstillinger av stor prinsipiell betydning og ble behandlet av Høyesterett i plenum.

LOs juridiske avdeling har sett nærmere på dommen og vurderingen kan leses her

Høysteretts dom

Flere aktuelle saker

Se alle artikler