Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Politisk demonstrasjonsstreik - søksmål for Arbeidsretten

NHO sitt søksmål mot LO (Arbeidsrettens sak 30/2017) blir nå hevet idet NHO og LO er enige om at LO ikke har varslingsplikt for politiske demonstrasjonsaksjoner.

NHO sitt søksmål mot  LO (Arbeidsrettens sak 30/2017)  blir  nå hevet idet NHO og LO er enige om at LO ikke har varslingsplikt for politiske demonstrasjonsaksjoner.

- Partene er enige om at LO kun skal varsle NHO i de tilfeller hvor LO sekretariatet beslutter politisk streik. Dette er en viktig avklaring for LO.  Vi kan ikke ta ansvaret for alle politiske aksjoner som det treffes beslutning om, lokalt og i ulike klubber og foreninger, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.  

Partene er videre enige om at forbundene i LO ikke skal varsle NHO sine landsforeninger om politiske aksjoner med mindre det er forbundet selv som treffer vedtak om, eller oppfordret til, politisk streik. 

Når oppfordring/vedtak om politisk streik kommer fra en ikke-tariffbundet part, og klubber eller forbund velger å slutte seg til aksjonen, skal de enkelte klubber/forbund varsle sine respektive tariffmotparter. 

Politisk demonstrasjonsaksjoner er en grunnleggende  del av ytringsfriheten og organisasjonsretten og Gabrielsen sier han er fornøyd med at LO-NHO er enige om prinsippene for gjennomføring av politiske streiker, og at enigheten ikke griper inn i etablert praksis mellom partene. 

Signert forliksavtale mellom LO og NHO

Flere aktuelle saker

Se alle artikler