Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett
Foto: Trond Isaksen

SAS - spørsmål om brudd på fredsplikten

I rettsforlik for Arbeidsretten beklager SAS at Kabinforeningen opplevde press på å endre lønns- og arbeidsvilkår. SAS skal etter rettsforliket utbetale erstatning til kabinforeningen. - Saken er en viktig påminnelse om at de spilleregler som gjelder i arbeidslivet også gjelder i luftfartsbransjen, sier leder av LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen.

Det var i forbindelse med innsparingsprogram la SAS press på de tillitsvalgte om å endre lønns- arbeidsvilkår. Det følger av fredspliktsreglene at ingen av partene skal forsøke å endre lønns- og arbeidsvilkår i avtaleperioden. LO, med Kabinforbundet og Kabinforeningen, saksøkte derfor SAS for brudd på fredsplikten. Denne uka kom kjennelsen fra Arbeidsretten.

- Vi er glade for det rettslige forliket og for at SAS kom med en uforbeholden unnskyldning til de kabinansatte. Framtidige lønnsforhandlinger skal foregå i tariffoppgjørene. Det gjelder også for luftfarten, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Arbeidsrettens kjennelse.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler