Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Styrket vern for varslere

Virkeområdet for varslingsreglene skal utvides til å omfatte innleid arbeidskraft. - Et viktig tiltak for å sikre et reelt vern for en utsatt gruppe arbeidstakere, sier Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling.

1. juli trer en rekke justeringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Blant annet er reglene for varslere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blitt oppdatert.

- Innleid arbeidskraft møtes langt fra sjeldent med sanksjoner ved varsling. Sanksjonene kan komme i form av avslutning av oppdrag eller flytting om ikke innleiebedriften er fornøyd.

- Dette gjør at innleide vil kvie seg for å varsle og har behov for varslingsvernet på lik linje med øvrige ansatte. Varsling av kritikkverdige forhold er ønskelig, derfor er det bra at denne lovendringen kommer på plass, sier Sønsteli Johansen.

Med de nye lovendringene blir det obligatorisk med rutiner for varsling på arbeidsplasser med flere enn fem ansatte. I dagens bestemmelser står det at man skal ha rutiner bare dersom forholdene tilsier det.

- I mindre virksomheter kan være vel så stort behov for rutiner for hvordan man skal gå frem ved varsling, og hvordan varsling skal håndteres av arbeidsgiver. Nettopp fordi slike virksomheter ofte er uten verneombud, bør slike retningslinjer foreligge.

Les LOs høringssvar i saken

Flere aktuelle saker

Se alle artikler