Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett
LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen er meget godt fornøyd med dommen i Bergen Tingrett Foto: Trond Isaksen

Svært viktig dom

- Dette er en svært viktig dom som vil få stor betydning for alle bemanningsselskap i Norge, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

LO er meget godt fornøyd med dommen i Bergen Tingrett, som gir seks polske arbeidere i et bemanningsbyrå medhold i at når de er fast ansatt, skal de også ha fast lønn. De seks er medlemmer i Fellesforbundet.

- Jeg vil berømme disse medlemmene. De har gått foran og tatt belastningen med å gå til sak mot arbeidsgiveren sin. Denne dommen vil få betydning for mange flere enn dem!

LO-advokat Edvard Bakke, som førte saken på vegne av arbeidstakerne, er ikke overrasket over dommen.

- Dommen er som forventet, men det er ekstra gledelig at den er enstemmig, uten dissenser.

LOs advokater har lenge sagt at det er ulovlig men "fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag". Ikke fordi de mener det er forbudt å ikke betale lønn mellom oppdrag, men at det i realiteten er snakk om en ulovlig midlertidig ansettelse, ikke en fast ansettelse. Retten slår fast at Arbeidsmiljølovens hovedregel om at ansettelser skal være faste også gjelder for arbeidsgivere som er bemanningsbyrå.

Les dommen her.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler