Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid

LO vil bidra til at det både i lov og regelverk, i forskningssammenheng og ved utforming av ulike arbeidstidsordninger, legges vekt på sammenhengen mellom arbeidstid og helse og arbeid og familieliv.

LO vil arbeide for

  • At den enkelte arbeidstaker skal ha mulighet til å kombinere arbeid og familieliv og å ta hensyn til forskjellige behov i ulike livsfaser.
  • Tiltak som skal bidra til at arbeidet organiseres på en slik måte at arbeidstakerne har overskudd til familie, samfunnsengasjement og et sosialt liv.
  • At det er rom for individuell tilpasning av arbeidstiden innenfor rammen av kollektive avtaler.

LO vil forsvare normalarbeidsdagen og styrke fagbevegelsens innflytelse på organiseringen av arbeidstiden.

Roger H. Heimli 2. nestleder

Artikler om arbeidstid

Flere aktuelle saker