Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid

Arbeidstidsutvalget - Hva mener LO?

Arbeidstidsutvalgets forslag vil resultere i økt bruk av individuelle avtaler og styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid. Dette strider mot våre grunnleggende verdier om bruk av lovverk og kollektive avtaler, og det vil bidra til svekkelse av den norske modellen.

Lovens forutsetninger for unntak støtter opp under et organisert arbeidsliv ved at det er fordelaktig for arbeidsgiver og arbeidstaker med organiserte arbeidstakere å ha tariffavtale. Flere av utvalgets forslag bidrar til det motsatte.

LO bidrar gjerne til å tydeliggjøre mulighetene for fleksibilitet som finnes, både i arbeidsmiljøloven og i avtaleverket. Men økende fleksibilitet har også problematiske sider. Når fleksibilitet bidrar til mer uklare grenser mellom arbeid og fritid og press i retning av å alltid være «på», kan dette i tillegg til de helsemessige utfordringene, bidra til økt press på familietiden.

Last ned heftet Arbeidstidsutvalget Hva mener LO?

Flere aktuelle saker

Se alle artikler