Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
LO-leder Gerd Kristiansen Foto: Trond Isaksen

Arbeidstidsutvalgets rapport

Førstekommentar fra LO: Det ligger forslag i rapporten som ser ut til å innebære en styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid, og som svekker tillitsvalgtes rolle. Dette – og andre forslag – må vi se nærmere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

- Vi er glad for at utvalgets leder ved framleggingen i dag så sterkt stadfester at arbeidsmiljøloven er en vernelov. Så ligger det forslag i rapporten som ser ut til å innebære en styrking av arbeidsgivers styringsrett når det gjelder arbeidstid, og som svekker tillitsvalgtes rolle.  Dette – og andre forslag – må vi se nærmere på, sier LOs leder Gerd Kristiansen i en første kommentar til Arbeidstidsutvalgets rapport.

- Utvalget konstaterer at det ikke er mange brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, og at loven fungerer godt i kombinasjon med tariffavtaler. Det advares mot å gjøre endringer som kan få utilsiktede virkninger. Dette bør statsråden merke seg, sier Kristiansen.

- LO var kritisk til at arbeidslivets parter ikke var invitert med i utvalget. Nå forutsetter vi å bli tatt med i den videre behandlingen av rapporten. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler