Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
LO ønsker å beholde søndagen som en annerledesdag og en felles fridag, sier Roger Haga Heimli, LOs andre nestleder.

På en søndag?

- Store deler av norsk varehandel ser seg ikke tjent med mer liberalisering av åpningstidene på søndager og høytidsdager. LO ønsker å beholde søndagen som en annerledesdag og en felles fridag, sier Roger Haga Heimli, LOs andre nestleder.

Publisert 23.04.18, endret24.04.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Et bredt sammensatt utvalg har gjort rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. I utvalget har partene i arbeidslivet vært representert og LO avga denne uka sitt høringssvar i saken.

- Økt søndagsåpning slår negativ ut for kvinner. Deltidsforekomsten antas for eksempel å øke i en bransje som allerede er sterkt dominert av deltidsarbeid. 

- Utvalgets konklusjon er at varehandelen har likestillingsutfordringer som søndagsåpne butikker ikke vil bidra til å løse. Spesielt gjelder dette ufrivillig deltid. Mer liberaliserte åpningstider i varehandelen vil ytterligere vil svekke kvinners tilknytning til arbeidslivet, deres lønns- og arbeidsvilkår og deres karrieremuligheter.

Med utvidede åpningstider på søn- og høytidsdager kan arbeidstakerne i varehandelen måtte arbeide opp mot halvparten av søndagene i året.

- Det er uholdbart, særlig når vi vet at det er liten grunn til å vente at liberaliserte åpningstider vil gi flere årsverk eller økonomisk vekst.

Heimli påpeker at liberalisering av åpningstider vil få konsekvenser for andre bransjer enn handelsstanden. En liberalisering får vidtrekkende konsekvenser.

- Varelagre og utkjøring vil få et økt behov for bemanning. Det vil også bli et økt behov for kollektivtransport for både forbrukere og ansatte. Et økt transportbehov vil ha negative klimakonsekvenser.

- Ferskvaretilbudet i butikker krever også at bakeribransjen blir berørt, samt andre bedrifter som produserer næringsmiddel med kort holdbarhet,

- I tillegg vil dette kunne ha innvirkning på offentlig sektor, slik som blant annet åpningstider i barnehager og for Arbeidstilsynets oppsøkende virksomhet. Alt dette vil i sum bidra til å svekke søndagen som en annerledesdag, sier Heimli.

Les LOs høringsbrev her.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler