Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse Foto: Trond Isaksen

Regjeringen med full søndagsåpning

Tross tunge faglige innvendinger foreslo regjeringen i dag en full åpning for søndagsåpne butikker. – Regjeringen er utstyrt med ideologiske skylapper, og setter sunn fornuft til side, sier LOs 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik.

Kulturdepartementet har i dag sendt på høring forslag om søndagsåpne butikker. Til tross for klare advarsler både fra handelsnæringa og arbeidstakerorganisasjonene har regjeringen ikke foreslått andre begrensninger enn at butikkene må holde stengt på de ti helligdagene og to offentlige høytidsdagene gjennom året.

– Dette vil bety at veldig mange flere mennesker på jobbe på søndager. Det vil bety butikkdød i distriktene og blant småbutikkene, og det vil gå ut over lønnsomheten i hele varehandelen. Regningen for det er det kundene og de ansatte som må ta. Regjeringens forslag har bare tapere. At de likevel vil banke det igjennom skyldes blind ideologi, sier Følsvik.

300 000 ansatte kan med Regjeringens forslag få en ny dag på vaktlista.

300.000 rammes
Hun viser til en FAFO-rapport som ble lagt fram tidligere i år, som dokumenterer at nærmere 300.000 mennesker vil bli eksponert for søndagsarbeid med de nye reglene. Det inkluderer de nær 50.000 innen varehandelen som allerede er eksponert for søndagsarbeid, og de om lag like mange innen andre sektorer som vil bli trukket med – som frisører, vekter, renholdere, cafémedarbeidere på kjøpesentrene, samt næringsmiddelarbeidere.

Familiefiendtlig
– I tillegg kommer selvsagt disse arbeidstakernes familiemedlemmer – ektefeller og barn – som må tilpasse livet i helgene til at ett familiemedlem er borte på jobb. Slik er det selvsagt allerede for mennesker som jobber i pleie- og omsorgssektoren, i deler av industrien og i andre sektorer hvor søndagsarbeid er påkrevet. Men å eksponere en ny sektor fullstendig for søndagsarbeid gjør at søndag for veldig mange familier ikke lenger blir en dag man kan bruke sammen. Forslaget er familiefiendtlig, sier Følsvik.

Varsler butikkdød
Handelsnæringen har lenge advart om at en åpning for søndagsåpne butikker kan føre til utstrakt butikkdød. Erfaringene fra Danmark viser at det kan være tilfelle. Der åpnet man for søndagsåpne butikker høsten 2012, med klare negative konsekvenser. I de to og et halvt årene som har gått siden den gang har det funnet sted et stort antall butikknedleggelser. Det har også blitt opprettet nye butikker, men det er en klar tendens til at småbutikker og butikker i distriktene klarer deg dårlig.

– Det henger selvfølgelig sammen med at lønnsomheten går ned, og marginene er minst i spredtbygde strøk og i småbutikkene. I Danmark har vi sett at verken omsetning eller sysselsetting øker, mens kostnadene stiger når butikkene må holde åpent flere timer i uken. For mange småbutikker blir det umulig å holde åpent syv dager i uken, og disse må gi tapt i konkurransen med de store, sier LOs 1. sekretær.

– På kjøpesentrene er det jo også senterledelsen som bestemmer åpningstidene. Mindre virksomheter vil bli tvunget ut av sentrene hvis de ikke kan holde åpent alle dager, og det betyr gjerne kroken på døra, sier Peggy Hessen Følsvik.

Studentene kan ikke gjøre jobben
– Det er merkelig å høre regjeringspartiene snakke om hvem som skal gjøre jobben i de søndagsåpne butikkene. De peker gjerne på studentene. Men en tredel av landets deltidsarbeidende elever og studenter jobber allerede i varehandelen. De tar gjerne kveldsjobbingen som gjør at de ansatte i handelen kan ha et noen lunde fungerende familieliv. Det er illusorisk at landets studenter skal kunne fylle søndagsvaktene som oppstår, i hvert fall ikke uten at de fast ansatte må jobbe mer kveld, påpeker Følsvik, som lurer på om regjeringen ser for seg at studentene skal jobbe mye mer for å fylle disse vaktene.

– Er ikke heltidsstudenten regjeringens ideal lenger? spør hun.

Negativt for klimaet
Analyseselskapet Damwad la i fjor sommer fram en rapport for Handelens Samarbeidsutvalg som viser at klimagassutslippene vil øke med om lag 20.000 tonn CO2-ekvivalenter hvis det åpnes for søndagsåpne butikker. Dermed virker forslaget om søndagsåpent direkte kontraproduktivt for arbeidet med å få ned klimagassutslippene.

– Å få de norske klimagassutslippene ned er allerede en stor utfordring. Det er meningsløst å gjøre den utfordringen enda større, sier Følsvik.

Appellerer til Venstre og KrF
– Nå har Høyre og Frp lagt fram sitt forslag, som er utelukkende styrt av nyliberal ideologi. Så skal det til høring og politisk behandling. Da forventer vi at alle fellesskapsorienterte partier setter foten ned. Søndagsåpne butikker rammer familiene, klimaet, distriktene og små- og mellomstore bedrifter, i tillegg til de ansatte og kundene. Jeg kan ikke skjønne annet enn at regjeringens samarbeidspartier skal stå sammen i å si nei til dette, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun forventer samtidig at stortingsflertallet gir regjeringen beskjed om å utrede konsekvensene av forslaget skikkelig før det kommer til endelig politisk behandling.

– Regjeringen har åpenbart hastverk med å gjennomføre sine politiske prosjekter, ettersom de ikke tar seg bryet med å utrede konsekvensene av dem. Det er også tilfellet med søndagsåpne butikker. De utredningene som er gjort, er gjort uavhengig av regjeringen og departementene. Nå må regjeringen selv se til at vi får konsekvensene på bordet før de legger fram forslag, sier Følsvik.

Folket sier nei
Peggy Hessen Følsvik mener LO, NHO og alle andre aktører i varehandelen – på begge sider av bordet – har god støtte i befolkningen for sitt nei til søndagsåpne butikker.

I januar 2015 sa seks av ti nordmenn nei til søndagsåpne matbutikker i en meningsmåling i Aftenposten. I en Klassekampen-måling i desember 2013 sa to av tre nordmenn nei til søndagsåpne butikker generelt. En undersøkelse utført av Lederne viser at 7 av 10 butikksjefer sier nei til søndagsåpne butikker.

– Det finnes altså ikke noe rop om søndagsåpne butikker. Det er blind ideologi. Nå bør regjeringen bruke påsken til å klarne hodet og tenke over hva som faktisk gagner norske forbrukere, arbeidstakere og småbedriftseiere – ikke bare tenke ideologi, sier Peggy Hessen Følsvik.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler