Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
Foto: Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen

Rettigheter ved barns skolestart

Vet du egentlig hva du som arbeidstaker har krav på når barnet ditt starter på skolen, SFO eller i barnehagen?

Arbeidsmiljøloven inneholder nemlig ingen bestemmelser om betalt fri til første skoledag eller tilvenning i barnehage. 

Likevel finnes det avtaler og ordninger som sørger for at dette ordner seg for mange.  

Les mer på arbeidslivet.no

Avtaler
Etter flere forenklinger av avtaleverket i det offentlige på 1990-tallet, er det nå vanlig at regelverket for å innvilge korte velferdspermisjoner utformes og håndheves lokalt, i virksomheter og kommuner. Her har man i stor grad videreført de tidligere bestemmelsene i de sentrale avtalene. Dette er grunnen til at lokale retningslinjer som oftest gir arbeidstakere rett til én dag fri ved barnets første skoledag, og tre dager fri ved tilvenning til barnehage. Også i det private har du som arbeidstaker rettigheter ved oppstart i skole og barnehage. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler