Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidstid
Lederne for YS, Akademikerne, Unio og LO samlet mot endringsforslagene fra Arbeidstidsutvalget. Foto: Magne Svendsen

Sammen mot forslagene

Norsk fagbevegelse går samlet imot hovedforslagene til Arbeidstidsutvalget som ble ledet av Karen-Helene Ulltveit Moe.

-Flere av forslagene svekker tillitsvalgtes rolle og innflytelse og myndighet over arbeidstiden. Det kan vi ikke akseptere, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

LO, Unio, YS og Akademikerne mener forslagene som utvalget kommer med er kortsiktige og mangler visjoner for hvordan norsk arbeidsliv kan utvikles.

Forslagene utnytter ikke potensialet som ligger i den norske samarbeidstradisjonen og begrenser fokus til kortsiktige behov i enkelte bransjer. Sammen anbefaler de arbeidsminister Anniken Haugli å legge Arbeidstidsutvalgets innstilling i skuffen og jobbe videre med partene i arbeidslivet.

Les LOs høringsuttalelse her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler