Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
I dag møtte LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik og en delegasjon fra omansk fagbevegelse Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam i Oslo rådhus.

Inspirerende møte med Oslo-politikken

I dag møtte LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik og en delegasjon fra omansk fagbevegelse Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam. – Det var både lærerikt og inspirerende å høre om hvordan byrådet i Oslo samarbeider med fagbevegelsen i byen, sa Følsvik.

Møtene den omanske delegasjonen har hatt med LO har handlet om institusjonene i det lønnsdannende systemet og hvordan det forhandles om lønns- og arbeidsforhold i Norge.

- Det var et veldig fint supplement å få vist fram folkevalgtarbeidet i Oslo og ekstra stas å hilse på varaordføreren og få omvisning i Oslo rådhus.

Kamzy Gunaratnam fortalte om den politiske situasjonen i Oslo og byrådets politiske prioriteringer. Å legge til rette for at flere fagorganiserer seg står sentralt kunne hun fortelle.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler