Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v) og Guy Ryder, generalsekretær i ILO (t.h) møttes i forkant av dagens ILO-konferanse for å snakke om alt ILO har oppnådd i sin 100-årige historie, men også hvilke utfordringer organisasjonen står overfor i tiden som kommer. Foto: Ida Vikseen Larsen

ILOs kjernekonvensjoner må tas inn i Menneskerettsloven

- Økonomisk rettigheter og frihandel skal ikke undergrave vår rett til å etablere tariffavtaler, eller fastsette hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde. ILOs kjernekonvensjoner beskytter organisasjonsretten og adgangen til arbeidskamp, sa Hans-Christian Gabrielsen. I dag inviterte LO til ILO-konferanse i Oslo Kongressenter.

Konvensjonen setter også forbud mot nye former for slaverilignende tilstander.

- Vi skulle tro at Norge, som i andre sammenhenger understreker betydningen av å følge grunnleggende menneskerettigheter, har gitt disse konvensjonene en helt spesiell plass i vårt rettssystem. Men sånn er det ikke.

- 100 år etter at ILO ble etablert har Norge ikke regnet ILOs kjernekonvensjoner som en del av de rettigheter som fortjener plass i vår egen Menneskerettslov.

Vedtaket på LO kongressen i 2017 er tydelig og sier at ILOs kjernekonvensjoner må tas inn i Menneskerettsloven understreket LO-lederen.

- Det betyr at ILOs grunnleggende rettigheter løftes opp, og får en helt ny status, og at konvensjonene skal gå foran annen lovgivning og andre interesser hvis disse kommer i konflikt med konvensjonene. LO kongressens vedtak kan oppsummeres på følgende måte: ILOs kjernekonvensjoner skal være bunnplanken i vårt rettssystem, sa Hans-Christian Gabrielsen.

På konferansen ble utredningen “ILOs kjernekonvensjoner i Menneskerettsloven” av professor dr. Juris Finn Arnesen og førsteamanuensis phd. Hilde K. Ellingsen lagt fram. Dette er en oppfølging av vedtak på LO-kongressen og Arbeiderpartiets landsmøte. 
Last ned utredningen her.Det ble holdt en rekke spennende innledninger på LOs ILO-konferanse. Last ned presentasjonene/talene her:

Flere aktuelle saker

Se alle artikler