Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
Foto: Olav Andresen

Internasjonale temasaker i 2016

Internasjonal avdeling har sammenfattet årets temaartikler for 2016. Det har vært et turbulent år preget av Britenes folkeavstemning om EU, konklusjonene fra ILOs arbeidskonferanse, diskusjoner om streikeretten og offentlige anskaffelser. I tillegg har vi sett spesifikt på de politiske og økonomiske utfordringene i Vest- Sahara, Zimbabwe og Tanzania.

Publisert 21.12.16 Av: Olav Andresen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler