Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
Foto: Education International

Irans uavhengige fagbevegelsen under sterkt press

Mohammed Habibi, lærer og tillitsvalgt, er dømt til 10 års fengsel. Trakassering og arrestasjon av uavhengige fagorganiserte og tillitsvalgte i Iran skjer stadig oftere.

LO i Norge forlanger at den øverste lederen i Iran, Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei, griper inn for å stoppe trakassering av uavhengige fagforeninger og fagforeningsaktivister, respektere organisasjonsfrihet og fagforeningsrettigheter i henhold til ILO-konvensjon 87 og 98.

LO forlanger også umiddelbar løslatelse av arresterte fagforeningsillitsvalgte og aktivister, inkludert tillitsvalgt lærer Mohammed Habibi, som ble arrestert i klasserommet foran elevene sine i mars i år.

Les LOs protestbrev!

Les mer om Mohammed Habibi og iransk fagbevegelse på Education Internationals hjemmesider

Signer på oppropet for å løslate Mohammed Habibi!

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler