Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt

Nominer kandidater til Arthur Svensson-prisen

Tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse inviteres til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter 2019. Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Forslagsfristen er 1. januar 2019.

Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og tekstilarbeidere fra Kambodsja. I fjor gikk prisen til den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan, som har blitt både forfulgt, trakassert og fengslet av egne myndigheter. Med deres hjelp har den internasjonale fagbevegelsen kunnet sette søkelys på situasjonen for arbeidstakere og fagorganiserte i Kazakhstan.

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2019, men allerede nå er det fritt frem for å nominere folk eller organisasjoner man mener fortjener anerkjennelsen og ressursene som ligger i denne prisen. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

Tiden vi lever i preges av ulikhet og sosial uro. Gjennom fagorganisering og respekt for faglige rettigheter kan vanlige mennesker få redskapene som trengs til å stå opp for rettferdig fordeling av godene og et anstendig arbeidsliv.

Internasjonal solidaritet handler om å bidra til å bygge opp arbeidsfolks organisasjoner. Kun slik kan vi bygge samfunn som forvalter naturressurser på en måte som kommer hele folket til gode, bygge sterke fellesskap og rettferdig fordeling.
Det er i denne ånden vi fortsetter å dele ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for noen av de som står fremst i kampen. Det blir ingen rettferdighet uten en sterk fagbevegelse.

Lenkene til nominasjonssidene

Flere aktuelle saker

Se alle artikler