Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Stefan Löfven, Sveriges statsminister og leder Socialdemokraterna (t.v) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h) under SAMAKs årsmøte i Helsinki. Foto: Linda Reinholdtsen

Våre verdier er under press

- Et anstendig arbeidsliv og små forskjeller mellom folk er en forutsetning for de gode samfunnene vi har bygd i Norden. Dette må vi fortsatt kjempe for!, det er LO-leder Hans-Christian Gabrielsens budskap på SAMAKs årsmøtet i Helsinki.

Følg SAMAKS årsmøte i sosiale medier  

Sosialdemokratiske partier og fagbevegelse fra Norge, Island, Sverige, Danmark, Færøyene og Finland er nå samlet i den finske hovedstaden for å diskutere hvordan den nordiske samfunnsmodellen skal kunne leve videre.

Målet er at de neste generasjonene også kan leve i samfunn hvor de aller fleste er i jobb, hvor vi er i verdenstoppen i effektivitet, hvor vi er likestilte, og hvor det ikke er for store forskjeller mellom folk.

- De blå undergraver det vi har kjempet fram

- Den nordiske modellen står heldigvis sterkt både i opinionen og i institusjonene våre. Men den er under konstante angrep fra de som enten ikke forstår den eller bare er mot den, påpeker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Politisk ser vi i Norge hvordan en konservativ regjering undergraver det vi har kjempet fram. En regjering som anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet både i den økonomiske politikken og på arbeidslivsfeltet. Vi har dessverre en fortsatt skarp høyredreining i den nye regjeringsplattformen, sier Gabrielsen.

Kampen fortsetter

Internasjonalt er den nordiske modellen blitt framhevet som en suksesshistorie.

• Vi har tillit til hverandre
• Vi arbeider sammen
• Vi er åpne mot verden
• Og vi utjevner forskjeller

Blant annet har vi klart å unngå framveksten av en stor klasse arbeidende fattige, slik vi har sett de siste tiårene i andre vestlige land.

- Men dette har ikke kommet av seg selv, og dette er noe vi må fortsatt kjempe for, påpeker LO-lederen.

Målet med det nordiske faglige samarbeidet i SAMAK er nettopp å stå i mot angrep på den nordiske modellen, og påvirke EU i samme retning.

- Vi må gi gode og troverdige løsninger på de utfordringer som vanlige arbeidsfolk føler på, avslutter LO-lederen.

Årsmøteuttelelse Barna er framtiden - felles velferd

Årsmøteuttalelse Tiltak for et sosialet og trygt Europa

Årsmøtevedtak SAMAKs virksomhetsplan2019

Les mer på SAMAKS hjemmesider

Flere aktuelle saker

Se alle artikler