Landsorganisasjonen i Norge

ILO-konferanse

-
Oslo kongressenter, Folkets hus

LO inviterer til ILO-konferanse den 8. januar 2019 i Oslo kongressenter, Folkets hus. På konferansen vil LO legge fram utredningen “ILOs kjernekonvensjoner i Menneskerettsloven”, som er en oppfølging av vedtak på LO-kongressen og Arbeiderpartiets landsmøte. Vi benytter samtidig anledningen til å se på hva ILO har oppnådd, og noen av morgendagens utfordringer i forbindelse med at ILO fyller 100 år i 2019.

Påmelding til anita.ursin@lo.no innen 15. desember (Bekreftelse på deltagelse til seminaret vil bli gitt den enkelte etter utløpet av påmeldingsfristen. Det tas forbehold om antall deltagere).

Foreløpig program (med forbehold om endringer)

Konferansen ledes av Julie Lødrup, 1. sekretær i LO.

09.00 Registrering

09.30 Åpning, ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

09.45 The ILOs centenary and achievements, ved ILO Director-General Guy Ryder

10.15 Global Commission on the Future of work, ved statsminister Stefan Löfven

11.00 Lunsj

12.00 The ILO Convention’s significance for the interpretation of the European Convention on Human Rights, ved Karen Curtis, Chief of the Freedom of Association Branch at the ILO

12.30 ILOs kjernekonvensjoner i Menneskerettsloven, ved professor Finn Arnesen og universitetslektor Hilde Ellingsen, Universitetet i Oslo

13.30 Pause med “Bengts fika”

13.45 Paneldebatt – ILO og faglige menneskerettigheter, med deltagelse fra statsråd, komite- og partiledere på Stortinget, LO og NHO.

Debattleder: Terje Svabø