Landsorganisasjonen i Norge

Afrika
Foto: Terje Kalheim

LO i Afrika

LO driver i hovedsak organisasjonsutvikling og faglig skolering i Afrika. Målet er å bidra til å bygge opp sterke, representative og demokratiske fagorganisasjoner.

Publisert 10.03.14, endret26.04.14

LO har programsamarbeid med følgende fagorganisasjoner:

  • Malawi: Malawi Congress of Trade Unions (MCTU)
  • Mosambik: Organizacao dos Trabalhadores de Mozambique (OTM)
  • Tanzania: The Tanzania Local Government Workers Union (TALGWU) og Zanzibar Trade Union Congress (ZATUC)
  • Uganda: National Organisation of Trade Unions (NOTU)
  • Zambia: Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) og Zambia United Local Authorities Workers Union (ZULAWU)
  • Zimbabwe: Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU)
  • Swaziland: Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
  • Etiopia: The Ethiopian Industrial Federation of Construction, Wood, Metal, Cement and other trade unions
  • Ghana: Ghana Trade Union Congress (TUC) og The General Agricultural Workers Union (GAWU)  

I Afrika er mange av landene preget av skjøre demokratier og dårlig styresett, arbeidsledighet, fattigdom og korrupsjon. Kampen for menneskerettigheter, demokrati og godt styresett er av stor betydning. I mange land har fagbevegelsen spilt en framtredende rolle i frigjørings- og demokratiutviklingen.

Fagbevegelsen i mange land har for lite kontingentinntekter og er sterkt underfinansiert. LOs samarbeid bygger derfor opp under faglige aktiviteter som styrker organisasjonen og øker medlemstallet. Ungdomsarbeid og likestilling er prioritert. 

Den afrikanske økonomien består av en formell og en uformell sektor. Fagbevegelsen har tradisjonelt organisert i den formelle sektoren. I uformell sektor er det ingen arbeidsgiver som kan stilles til ansvar for manglende arbeidstakerstandarder. Den internasjonale finanskrisen har bidratt til å befeste nevnte todeling av økonomien. Flere fagorganisasjoner i Afrika driver nå aktiv organisering i uformell sektor, blant annet med støtte fra LO-FTF i Danmark.

En utfordring er mangelfulle arbeidskontrakter, dvs arbeidstakere uten langtidskontrakter, men som jobber enten som kontraktsarbeider eller som innleid arbeidskraft. Mange lokale, så vel som utenlandske (herunder kinesiske og indiske arbeidsgivere) har en fiendtlig innstilling til fagorganisering. Selv om ILO-konvensjoner skal sikre retten til kollektive forhandlinger, er det likevel mangel på kontroll og gjennomføring.

En fagbevegelse med en solid medlemsmasse vil gi organisasjonen innflytelse ved at den blir en effektiv og viktig del av det sivile samfunnet. LO ser det som sin oppgave å bidra til rekruttering, skolering og internt demokrati i fagorganisasjonene. Samtidig er det viktig å støtte opp om kvinnenes deltakelse og innflytelse. LOs to regionale konsulenter som spiller en viktig rolle når det gjelder skolering, veiledning av samarbeidspartnere og oppfølging av aktiviteter og resultater.

Finansiering: LOs budsjett i Afrika er ca. 7.9 million per år. Norads bidrag er 90 prosent og LOs egenandel 10 prosent.

Kontaktpersoner i LO er:

Olav Andresen: olav.andresen@lo.no 

Diis Bøhn: diis.bohn@lo.no - Etiopia og Uganda 

Nina Mjøberg: Nina.Mjoberg@lo.no - Mosambique

Informasjonsrådgiver Terje Kalheim: terje.kalheim@lo.no

Regionale konsulenter:

LOs konsulenter er stasjonert i Zambia og Mosambik: Alice Siame og Godfrey Mtindi.  

Tuva Bugge: tuva.bugge@lo.no Permisjon til august 2018

 

 

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler