Landsorganisasjonen i Norge

Asia
Foto: Terje Kalheim

LO i Asia

Faglige rettigheter står fortsatt svakt i de fleste land i Sørøst-Asia. Sterk økonomisk vekst de senere år har ført til press på faglige rettigheter.

Publisert 13.03.14, endret26.04.14

LO har programsamarbeid med følgende fagorganisasjoner:

  • Vietnam: Vietnam General Confederation of Labor (VGCL).
  • Filippinene: Alliance for Progressive Labour (APL), privat sektor
  • Thailand: State Entreprise Workers Relations Confederation (SERC), offentlig sektor
  • Kambodsja: Bygningsarbeiderforbundet (BWTUC)

LOs lokale konsulent er Floro Francisco fra Filippinene som har kontor i Manila.

LOs målsetting:

De fleste land i Asia er imidlertid sterkt avhengig av utenlandske investeringer og eksport. Lønnskostnader er under konstant press.  Oppsigelser og nedskjæringer er utfordringer fagbevegelsen står overfor. Privatisering i statlig sektor og kutt i offentlig sektor er også en del av bildet.

Kollektive avtaler er sterkt begrenset, også innholdsmessig.  Arbeidslovgivningen  favoriserer ofte arbeidsgiversiden. Midlertidige ansettelser, vikarer og individuelle kontrakter på tre til fem måneder er utbredt.  Behovet for en sterk fagbevegelse er derfor åpenbar.

Et solid økonomisk fundament, som medlemmene selv står for skaper en sterk følelse av eierskap, og danner grunnlag for bærekraftige  og uavhengige organisasjoner. LO ønsker å bidra til faglig skolering gjennom kurs og seminarer, slik at de ulike fagorganisasjonene  øker medlemstallet og styrker  og oppslutningen om fagbevegelsen.

LO har programsamarbeid med nasjonale fagorganisasjoner  i regionen, bortsett fra Kambodsja hvor LOs partner er bygningsarbeiderforbundet BWTUC. 
Lokale avdelinger i LO spiller en viktig rolle i det internasjonale arbeidet, så også i Asia. Det er samarbeid mellom LO i Oslo og VGCL i Hanoi. Fem fagforeninger i Aker Konsernet samarbeider med LOs partner APL  på Filippinene. Likestilling prioriteres i LOs programsamarbeid.
 
Finansiering:

LOs budsjett er ca 4 millioner.

Kontaktpersoner i LO er:
Diis Bøhn: diis.bohn@lo.no - regionansvarlig

Floro Francisco: floro - regional konsulent

Morten Hovda: morten.hovda@lo.no rådgiver for Filippinene

Terje Kalheim: terje.kalheim@lo.no - informasjonsrådgiver

Flere aktuelle saker

Se alle artikler