Landsorganisasjonen i Norge

LO i Europa

LO har et omfattende Europasamarbeid med en rekke organisasjoner og prosjekter på Vest-Balkan og Sentral- og Øst-Europa. Prosjektarbeidet omfatter erfaringsutveksling og kompetansebygging innen områder som, sosial dialog, organisasjonsbygging, skolering, HMS, ungdomsarbeid og likestilling.

Publisert 01.04.14, endret07.05.14 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

LO er medlem av europeisk fagbevegelse og har en aktiv Europapolitikk hvor målsettingen er å påvirke europeiske arbeidslivsspørsmål. 

LO har prosjektsamarbeid med følgende fagorganisasjoner:

 • Vest-Balkan
  - Albania (BSPSH og KSSH)
  - Bosnia-Hercegovina (KSBiH)
  - Kosovo (BSPK)
  - Kroatia (NHS, UATUC og HUS)
  - Makedonia (SSM, KSS og UNASM)
  - Montenegro (CTUM)
  - Serbia (CATUS og TUC Nezavisnost)
 • Latvia (LBAS)
 • Polen (OPZZ og Solidarnosc)
 • Tsjekkia (CmKOS)
 • Ungarn (MSZOSZ og LIGA)
 • Slovenia (ZSSS)
 • Romania (CSDR/FSLI)
 • Bulgaria (KNSB/CITUB, BIA)

LO samarbeider med internasjonal fagbevegelse ITUC og deres prosjektkontor i Sarajevo om et regionalt prosjekt på Vest-Balkan i perioden 2013-2015. Prosjektet omfatter 14 fagorganisasjoner. Prosjektets tittel er: "Tackling taxation, informal economy and corruption in the Western Balkans - towards better governance and democracy". Prosjektet vil gjøre en kartlegging, basert på eksisterende materiale, av de enkelte lands situasjon mht. korrupsjon, uformell økonomi og skattesystemer, og ut fra det skal fagbevegelsen komme med anbefalinger på endringer og politikkutforminger.

LO var pådriver for å etablere fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid. LO ønsket at de midler som Norge bidro med til sosial utjevning i EU gjennom EØS-avtalen også skulle komme partene i arbeidslivet til gode. I dag har LO og forbundene til sammen 15 prosjekter i 10 land i Sentral- og Øst-Europa. Prosjektene tar sikte på å styrke den sosiale dialogen og trepartssamarbeid i de aktuelle landene, samt økt kunnskap rundt problemstillinger knyttet til anstendig arbeid.

LO er medlem av både Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS), Den Nordiske Faglige Samorganisasjonen (NFS) og Den Pan-Europeiske Regionale Komiteen (ITUC-PERC). Gjennom disse organisasjonene utøver LO innflytelse på nordisk og europeiske faglige spørsmål og andre aktuelle politiske saker. Norges medlemskap i EØS-avtalen står sentralt i LOs Europapolitiske arbeid. Gjennom DEFS utøver LO innflytelse på EU og EØS-spørsmål som har betydning for våre medlemmer.  

I arbeidet med å påvirke prosessene i EU og EØS har LO etablert et eget kontor i Brussel, Belgia. Brusselkontoret har i over 20 år overvåket prosessene og vært en viktig koordinator for informasjonsinnhenting og påvirkning for norsk fagbevegelse. Brusselkontoret tar også i mot studiebesøk og kan tilrettelegge for faglig program for grupper som ønsker å få bedre innsikt i EU og EØS-prosessene og hvordan de påvirker norsk samfunn og arbeidsliv. For tiden arbeider det to medarbeidere ved kontoret.

Finansiering:

Prosjektet på Vest-Balkan mottar støtte fra UD på NOK 4,5 millioner for perioden 2013-2015.

Fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid ca. 15 millioner fordelt på to år

Kontaktpersoner i LO er:

Robert R. Hansen: robert.hansen@lo.no Seksjonsleder – Europa

Siri Relling: siri.relling@lo.noEuropa, Russland og fondet for anstendig arbeid og trepartssamarbeid

 

LOs Brusselkontor:

Knut Arne Sanden: kas@lo.no

Hans Øyvind Nilsen: hans.oyvind.nilsen@lo.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler