Landsorganisasjonen i Norge

Latin-Amerika
Foto: Terje Kalheim

LO i Latin-Amerika

LOs programsamarbeid i Latin-Amerika er rettet mot demokratiske fagorganisasjoner som kjemper mot brudd på faglige rettigheter og for en mer rettferdig fordeling, på et kontinent som er preget av store forskjeller. Faglige rettigheter er en del av menneskerettighetene, og i Latin-Amerika har det historisk sett vært dårlige kår for faglige rettigheter.

Publisert 13.03.14, endret26.04.14

LOs partnere er:

  • Colombia: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)
  • Nicaragua: Frente Nacional los Trabajadores (FNT)
  • Cuba: Central Nacional de Trabajadores de Cuba (CTC)
  • Peru: Confederacion General de Trabajadores del Peru (CGTP) 

Fagbevegelsen i  Latin Amerika:

Trakassering og drap på tillitsvalgte og fagorganiserte er fortsatt et stort problem, særlig i Colombia og Guatemala.  Situasjonen er bedret i mange land de senere år, men det er store forskjeller fra land til land.

Virkningene av den globale finanskrisen har ført til økt arbeidsledighet, spesielt i sektorer som domineres av kvinner, som varehandel, finansielle tjenester, turistnæringen. Ca halvparten av Latin-Amerikas arbeidstakere  arbeider i uformell sektor, hvor de ikke har tilgang til helsetjenester, pensjon eller øvrige velferdstjenester.

Faglige rettigheter og menneskerettigheter er prioritert i LOs faglige samarbeid. Programaktivitetene omfatter støtte til faglig skolering, organisering, rekruttering, økonomistyring, HMS og kollektive forhandlinger. Likestilling er integrert i aktivitetene.

LO har faset ut prosjektene i Guatemala, Honduras og Den dominikanske republikk.

Budsjettet  i Latin Amerika er ca 2.685.000 millioner. 

Kontaktpersoner i LO er:
Regional ansvarlig Morten Hovda morten.hovda@lo.no
Regional konsulent: Mark Anner                 
Informasjonsrådgiver: Terje Kalheim terje.kalheim@lo.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler