Landsorganisasjonen i Norge

Prosjekt: Migrantarbeidere

Arbeidsløshet tvinger millioner av arbeidere på vandring. Manglende rettigheter, dårlige lønnsforhold og kummerlige boforhold kjennetegner livet til mange migrantarbeidere. LO samarbeider med Internasjonal fagbevegelse og setter søkelys på migrantarbeidernes arbeidsforholdene i Midtøsten og Asia.

Publisert 08.04.14, endret26.04.14

Migrantarbeidernes rettigheter

LO arrangerer konferanser i Asia og Midtøsten i samarbeid med fagbevegelsen  i regionen. Det er over 9 millioner migrantarbeidere som jobber i Gulfstatene, Jordan og Libanon.

LO støtter den filippinske  fagorganisasjonen Progressive Labour Union of Domestic Workers (PLU), som organiserer hushjelper i Hongkong. Hovedfokus er anstendige arbeidsvilkår og lovlige arbeidskontrakter.

I Thailand, på grensen mot Myanmar, støtter LO lokal fagbevegelse i arbeidet med rekruttering og skolering av burmesiske migrantarbeidere. LO støtter også arbeidet med  organisering av nepalske migrantarbeidere i Malaysia.

Budsjett: 1.172.918,- 

Regionsansvarlig, Asia Diis Bøhn diis.bohn@lo.no

Regionsansvarlig, Midtøsten: Fazel Sabetzadeh: fazel.sabetzadeh@lo.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler