Landsorganisasjonen i Norge

Latin-Amerika
Foto: NTB Scanpix

Prosjekt: Olje for utvikling

Olje for utviklingsprogrammet sitt overordnede mål er «økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressursene, som ivaretar hensynet til kommende generasjoner». I motsetning til Norge, opplever mange land med store oljeressurser økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer som kan være ødeleggende for en positiv utvikling av landet.

Publisert 25.04.14, endret26.04.14

Gjennom nasjonal trepartsdialog (myndigheter, arbeidstakere, arbeidsgivere) og politisk påvirkningsarbeid, kan fagbevegelsen også bidra til en demokratisk forvaltning av petroleumsressurser både overfor myndigheter og bedrifter.

De norske erfaringene er ikke direkte overførbare til våre partnere i Sør, men kan virke som referanser og inspirasjon for en alternativ modell. LO samarbeider med forbundet Industri & Energi som også bidrar med relevant kompetanseoverføring fra Norge.

Ghana

LOs lokale partner er Forbundet for Petroleum and Chemical Workers Union (GTPCWU) 

Det pgjennomføres skolering av arbeidstakerne i helse, miljø og sikkerhet samt medlemsrekruttering. 

Mosambik 

Lokal partner er industri- og kjemiforbundet, Sindicato Nacional dos Trabajadores da Industria Quimica e Afins (SINTIQUIAF). I 2014 er det planlagt et nasjonalt seminar, regionale arbeidsverksteder,  studiesirkler og  studielederkurs. Fokus er bedre organisering i alle ledd i Industri og Kjemiforbundet. 

Bolivia

Lokal partner er olje- og gassarbeiderforbundet FSTPB (Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia). Temaer er åpenhet, antikorrupsjon og ressursforvaltning.  Det vil i tillegg bli gjennomført skolering om helse, miljø og sikkerhet, arbeidstakers rettigheter og kollektive forhandlinger. 

Cuba

Lokal partner er Forbundet  for arbeiderne i kjemisk, energi og gruveindustri på Cuba, (SNTIQME). Det planlegges et kurs i 2014 om helse, miljø og sikkerhet i oljeindustrien med deltakelse fra forbundet Industri og Energi.

Regionale tiltak

Det planlegges et regionalt seminar i Latin-Amerika med deltakelse fra Bolivia, Cuba Colombia og Peru. Forbundene i Colombia og Peru  kjemper med sikkerhetsproblemer, korrupsjon og uansvarlige bedrifter som ikke respekterer faglige rettigheter. Utveksling mellom landene kan øke kunnskapsnivået i alle forbund. 

Budsjett: 2.066.667 millioner

Kontaktpersoner for Ghana: Olav Andresen e-post: olav.andresen@lo.no

Kontaktperson for Mosambik: Nina Mjøberg e-post: nina.mjoberg@lo.no

Morten Hovda, Bolivia og Cuba     e-post: morten.hovda@lo.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler