Landsorganisasjonen i Norge

Russland
Foto: Terje Kalheim

Russland

I Russland samarbeider LO med Føderasjonen av uavhengige russiske fagforbund (FNPR). FNPR ble stiftet i 1990 og har 42 føderale fagforbund og 78 samorganisasjoner på regionalt nivå som medlemmer. Mikhail Shmakov leder FNPR og har sittet siden 1993.

Publisert 06.03.14, endret21.09.16

Situasjonen for fagbevegelsen
FNPRs offisielle medlemstall er på ca. tjueto millioner medlemmer – en nedgang på ca. åtte millioner på ca. tolv år. FNPR har femtiåtte prosent kvinner. Nedgangen skyldes  privatisering, nedbygging av industrien, og en generell skepsis til fagbevegelsen i befolkningen. Likevel er 95 % av de fagorganiserte i Russland medlemmer av FNPR.

FNPR har en samarbeidsavtale med Russlands øverste påtalemyndighet om spørsmål knyttet til grunnlovfestede rettigheter russiske borgere har i forhold til arbeid, sikkerhet på arbeidsplassen, utdanning og tiltak som skal sikre at disse rettighetene ikke krenkes. Partene skal utveksle informasjon, stille juridiske, vitenskapelige og organisatoriske ressurser til rådighet til planlegging og gjennomføring av felles tiltak.

Etter inngåelsen av dette samarbeidet er det færre arbeidsgivere som ikke utbetaler lønn. Under den økonomiske krisen i 1998 var det mange arbeidstakere som ikke fikk utbetalt lønn eller lønnen ble utbetalt i form av produksjonsenheter - som igjen fikk byttehandelen til å blomstre. Også under krisen i 2008-2009 var det flere arbeidsgivere som ikke utbetalte lønn.

FNPR kritiserer regjeringen for ikke å etterleve løfter i forhold til lønninger i offentlig sektor. Fagbevegelsen påpeker at staten er landets viktigste arbeidsgiver, som ansetter høyt utdannet arbeidskraft, men er også den dårligst betalte. Nasjonal minstelønnen er pr. februar 2014 på 5502 rubler (= litt i underkant av 1000 kroner per måned), med variasjoner på fylkesnivå.

Hva gjør LO:
LO har samarbeidet med Føderasjonen av uavhengige russiske fagforbund (FNPR) siden begynnelsen av 90-tallet.

LO har fått støtte fra UD for siste halvår 2016, med et budsjett på ca. 1 million norske kroner. Støtten går til totalt 10 prosjekter, hvor forbundene Postkom, Fagforbundet og Handel og Kontor er aktivt inne med fem prosjekter. Prosjektsamarbeidet omfatter blant annet likestillings- og ungdomsprosjekter, faglig skolering, rekruttering og organisasjonsarbeid. 

For perioden 2013-2015, samarbeidet LO med de tre nordligste distriktskontorene og seks forbund om elleve felles tiltak.

Prosjektsamarbeidet omfattet: Ungdomssamarbeid, faglig skolering, likestilling, organisering, tillitsvalgtsopplæring, sosial dialog, kollektive forhandlinger, næringsutvikling og boligpolitikk. 

Fra LO deltok: Distriktskontorene i Finnmark, Tromsø og Nordland, Handel og Kontor, Postkom, Skolenes Landsforbund, Norsk Næring- og Nytelsesarbeiderforbund, EL & IT- Forbundet, Fagforbundet og LOs Nordområdeutvalg.

Fra FNPR deltok, lokalavdelingene i Murmansk og Arkangelsk, Communication Workers Union of Russia, Forskning og Utdanningsforbundet i Arkangelsk, Agro Industrial Workers Union of Russia, Elektrounion" (Electroprofsoyus) (ELPROF, International Union of Food workers ( IUL) og All Russian Life-Support Workers’ union (ALSWU).

Budsjett:

For prosjektene høsten 2016, er støtten fra UD på litt i overkant av 1 million norske kroner. I tillegg har forbundene egenandeler inn i prosjektene. 

For prosjektet 2013-2015: UD-støtte på 5.5 million for hele periden. I tillegg var de involverte forbund inne med betydelige egenandeler. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler