Landsorganisasjonen i Norge

Klima

Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Den største og vanskeligste oppgaven er å redusere de globale utslippene som bidrar til oppvarming av kloden. LO og fagbevegelsen har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn.

LO krever:

  • Utslippene fra transportsektoren må kuttes med 20 % innen 2020.
  • Rettferdig omstilling som vektlegger arbeidsliv, sosiale og faglige rettigheter, anstendige og grønne jobber i et bærekraftig lavutslippssamfunn

Klimagassutslippene internasjonalt må reduseres kraftig, i tråd med målene i Paris-avtalen.

Are Tomasgard LO-sekretær

Artikler om klima

Flere aktuelle saker