Landsorganisasjonen i Norge

Klima

Arbeidslivets Klimauke 2019

Arbeidslivets Klimauke pågår 4.-10. februar. Arbeidslivets parter oppfordrer alle ansatte, tillitsvalgte og ledere til å samarbeide om klimatiltak på sin arbeidsplass.

Sosial dialog og samarbeid på arbeidsplassene er fundamentet i den norske modellen. Dette bygger også "Arbeidslivets klimauke" på. Vi ønsker å øke engasjementet på arbeidsplassene for å få til  klimavennlige og ressurseffektive tiltak i egen virksomhet.

SE HVA DERE KAN GJØRE PÅ ARBEIDSPLASSEN! 

Arbeidslivets hovedorganisasjoner etablerte i fjor kampanjen "Arbeidslivets klimauke". LO, NHO, Unio, Virke, YS, KS og Akademikerne er enige om at arbeidslivet skal bidra til å finne de gode løsningene, og at alle kan gjøre tiltak i virksomhetene og på arbeidsplassene for å bidra til utslippskutt.

Meld deg på frokostmøte om Arbeidslivets Klimauke 4. februar! 

Arbeidslivets klimauke i fjor viste at det er et stort engasjement for klima og miljø på mange arbeidsplasser, og mange brukte kampanjen til å komme i gang med samarbeidet om tiltak i egen virksomhet.

Klima- og miljøtiltak blitt viktigere tema

I en undersøkelse fra Norstat svarer ledere i små- og mellomstore virksomheter i både privat og offentlig sektor, at klima- og miljøtiltak har blitt et viktigere tema på norske arbeidsplasser siste året. 60 prosent av de spurte svarte at de ofte eller av og til diskuterer dette med de ansatte. – Det er en økning på 7 % fra forrige undersøkelse. Vi ønsker at dette får et enda større fokus.

I oktober i fjor la FNs klimapanel fram en rapport som viser at det haster mer å kutte utslipp. Rapporten viser at det vil bli svært mye mer alvorlig og kostbart med en temperaturøkning på jorda på 1,5°C enn med en økning på 2°C. Både globalt og nasjonalt har vi hittil forholdt oss til 2 graders-målet. Men det er altså ikke nok, - vi må ytterligere ned. Dette gjelder alle, og alle både må og kan bidra. Med "Arbeidslivets klimauke" vil vi bidra til å skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre utslippskutt.

Tips og gode eksempler

Vi oppfordrer alle til å sette klima på dagsorden, og at ansatte, tillitsvalgte og ledere samarbeider om å finne gode tiltak på sin arbeidsplass. På kampanjens nettside arbeidslivetsklimauke.no finnes mange tips og gode eksempler på hva en kan gjøre og hvordan en kan sette i gang. Vi ønsker lykke til!

Les mer om Arbeidslivets Klimauke og få tips!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler