Landsorganisasjonen i Norge

Klimatiltak
Statoil Foto: Foto: Trond Isaksen

CO2-håndtering i Norge kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.


NY RAPPORT FRA SINTEF: Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge 

Pressemelding fra NHO, LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Fellesforbundet og Industri Energi.

CO2-håndtering i Norge kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.
Studien viser de industrielle mulighetene som en satsing på CO2-håndtering, blant annet gjennom etablering av fullskalaprosjektet for CCS (Carbon Capture and Storage) i Norge, vil kunne gi frem mot 2030 og 2050.

SINTEF har kommet frem til at en satsing på CCS kan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og med ringvirkninger kan det bli opptil 70 000 nye jobber. I tillegg vil konkurransekraften for opptil to hundre tusen eksisterende norske arbeidsplasser styrkes i et lavutslippssamfunn.

Rapporten ser på muligheter for den norske prosessindustrien, og på Norge som vertsnasjon for industri, på hydrogenproduksjon fra naturgass med Nordsjøen som CO2-lager, og på potensialet for skipstransport og teknologiutvikling.

Sintef har utredet disse spørsmålene i samarbeid med NTNU og på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi.

Disse seks organisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil oppfordre politikerne til å gjennomføre forprosjektering av fullskala-prosjektet, slik at vi får et grundig og godt beslutningsgrunnlag for en investeringsbeslutning i 2019 eller 2020.

Pressekontakter:
• NHO: Senior kommunikasjonsrådgiver Bjarne Sørhus – bs@nho.no – 41223323
• LO: Avdelingsnestleder Trond Gram – trond.gram@lo.no – 99618169
• Norsk Industri: Kommunikasjonssjef Cathrine Westlie Eidal – cathrine.w.eidal@norskindustri – 47637797
• Norsk olje og gass: Informasjonsrådgiver Einar Fannemel – ef@norog.no – 41630070
• Fellesforbundet: Kommunikasjonsrådgiver Maya B. Vedeld – maya.vedeld@fellesforbundet.no – 45871870
• Industri Energi: Kommunikasjonssjef Marius Jontvedt – marius.jontvedt@industrienergi.no - 92201948

Flere aktuelle saker

Se alle artikler