Landsorganisasjonen i Norge

Arendalsuka

- Kulturarbeidernes rettigheter må sikres

Kunstnernes lønns- og arbeidsvilkår i den digitale tidsalderene ble satt på dagsorden av LO på frokostmøte under Arendalsuka i dag.

LO under Arendalsuka

Hva skjer med kunstnernes levebrød når mer av distrubusjonen ligger på digitale flater? Hvor mange andre enn kunstnerne tjener penger på deres åndsverk? Panelet som besto av Monica Boracco, leder av Norsk Dramatikerforbund, Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torbjørn Urfjell, Produsentforeningen i Virke og Daniell Norgård, kulturforsker ved Universitetet i Agder var enige om at digitaliseringen skaper utfordringer og også store utfordringer.

Når alt blir lett tilgjengelig konsumerer folk mer og strømmetjenestene viser at de er villige til å betale. Det gjelder å sikre kunst- og kulturarbeidernes rettigheter og deres andel av verdiskapingen. Lovverket må følge med i tiden og håndheves.

Monica Boracco, ledere av LOs nyeste forbund Norsk Dramatikerforbund pekte særlig på fagbevegelsens rolle.

- Vi er i ferd med å danne LO Kultur. Det er en god plattform for å styrke organisasjonen og jobbe for kunstnernes levekår som selvstendig næringsdrivenden.

Hege Haukeland Liadal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet lovet et sterkt nytt kulturløft preget av kunstnernes levekår og ønsket et godt samarbeid med kulturarbeiderne om utfordringene digitaliseringen fører med seg.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler