Landsorganisasjonen i Norge

Kultur

LO på Notodden Blues festival

Årtes Notodden Blues festival går av stabelen 4. - 7. August. For 6. gang er LO (63 organisasjoner - LO forbund, LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og leverandører av LOs medlemsfordeler) hovedsamarbeidspartner.

Publisert 02.08.16, endret24.06.16 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Notodden Bluesfestival er ikke en tilfeldig valg festival for fagbevegelsens prosjekt. Notodden Bluesfestival er nemlig langt fra et lokalt arrangement i en liten by i Telemark. Festivalen er internasjonalt anerkjent og er den største bluesfestivalen i Skandinavia og "alle bluesfestivalers mor" i Norge.

Du som er LO-medlem får 20 % rabatt på festival- og dagpass til årets bluesfestival.Tilbudet varer fram til 15. juli. 

Vi ønsker ved vårt musikalske dugnadsarbeid å gi alle en mulighet til å få kulturopplevelser av høg kvalitet, derfor er alle våre arrangementer under Notodden Blues Festival gratis! Vi vil være bidragsytere til en folkefest av og for folket!

LOs stand
LOs stand ligger midt i byen og er åpen fra torsdag til og med lørdag, fra 10.00 - 18.00. Hovedbudskapet fra årets stand er fokus på "Arbeid til alle" i tillegg til synliggjøring, medlemsservice og organisering. Help Advokatforsikring, LOfavør, Sparebank 1 og Norsk Folkehjelp stiller med egne mannskaper.

Solidaritetskonserten "Somliga går med trasiga skor…":
Solidaritetskonserten er blitt en suksess og har de siste åra trukket til seg 3000 - 4000 publikummere. Solidaritetskonserten i år er en hyllest til bluesdronninga Kristin Berglund som døde for 10 år siden. Berglund hadde nære relasjoner til LO og gjorde en solid jobb med fokus på barnearbeid.

På Solidaritetskonserten stiller Åse Kleveland, Knut Reiersrud, Reidar Larsen, Rita Engedalen, Margit Bakken, Morten Omlid, Steinar Albrigtsen & Monika Nordli, i tillegg til Kristin Berglund Band.

Innsamling til Norsk Folkehjelps
Vi har et nært samarbeid med Norsk Folkehjelp. Årets innsamling er knyttet til Norsk Folkehjelps arbeid med barn og ungdom i Norge og i utlandet. I Norge til frivillighetsarbeidet rundt asylmottakene og i arbeidet vi gjør for mindreårige der og I utlandet til palestinsk ungdom i flyktningeleirene i Libanon. Solidaritetskonserten har en reell påvirkning i kampen for faglige og sosiale rettigheter, solidaritet, frihet, likhet og brorskap!

Velkommen til bluesfest!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler