Landsorganisasjonen i Norge

Kultur

LO vil styrke arbeidslivsjournalistikken

LO bevilger 19 millioner for å styrke arbeidslivsjournalistikken! Etter anbefaling fra LOs Medieutvalg har LO-sekretariatet i dag vedtatt å bevilge 9 millioner til Klassekampen og 10 millioner til Dagsavisen. - God journalistikk er viktigere enn noen gang for et opplyst offentlig ordskifte. LO har historisk sett spilt en viktig rolle for bredden i norske medier, som vi nå fører videre, sier LOs 2. nestleder og leder av LOs Medieutvalg Hans-Christian Gabrielsen.

-Vi mener dette vi nå gjør vil være et positivt bidrag til å løfte og styrke den journalistiske dekningen av arbeidslivet, som vi kjenner et særlig ansvar for, i begge avisene. Samtidig følger vedtaket opp ambisjonene i LOs formålsparagraf om å sikre en sterk arbeiderpresse og betydningen av et mediemangfold for å sikre det demokratiske ordskiftet og meningsbrytning, fastslår Gabrielsen.

-Både Klassekampen og Dagsavisen har over lengre tid også hatt en positiv satsning med bred og god dekning innen arbeidslivsspørsmål, politikk, næringsliv og fagbevegelsen. Vi ønsker å bidra økonomisk til å videreutvikle denne satsningen, gjennom konkrete mediebidrag, ikke aksjekjøp. Gjennom vedtaket i LO-sekretariatet anerkjenner vi også den viktige rollen begge avisene spiller i det norske medielandskapet, understreker Hans-Christian Gabrielsen.

I høst kjøpte også LO Media Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) fra Amedia. Dette var en bevisst satsning innen arbeidslivsjournalistikken. I vedtaket fra LO-sekretariatet forutsettes det at det skal utvikles et samarbeid om stoffutveksling mellom ANB og avisene.

LO-sekretariatet følger også opp anbefalingene fra LOs Medieutvalg om nysatsning på en rekke områder i LO og forbundenes egen mediestiftelse LO Media, samt kurstiltak for å øke forståelsen og betydningen av arbeidslivsjournalistikk.

- Endrede medievaner blant LOs medlemmer og i opinionen forutsetter en sterkere digital tilstedeværelse og samordning av eksisterende ressurser framover. Vi skal legge opp til en offensiv satsning. Men vi må også erkjenne at tiltak må legges om for å skape rom for nysatsning på andre områder, understreker Hans-Christian Gabrielsen.

LOs Medieutvalg har fått på bordet en ny omfattende medievaneundersøkelse blant 2000 yrkesaktive LO-medlemmer fra alle LOs forbund. Denne vil bli brukt strategisk framover.

LOs Medieutvalg ble satt ned i forbindelse med salg av LO/forbundenes eierandeler i Amedia. Et hovedmandat for utvalget har vært å vurdere en forsterket nyhetssatsing innen arbeidsliv og politikk samt mulige medieinvesteringer. Utvalget har stått fritt til å berøre andre mediepolitiske spørsmål. Utvalget har vært ledet av 2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler