Landsorganisasjonen i Norge

Kultur
LO-leder Gerd Kristiansen overrekker LOs kulturpris til Anne Marie Ottersen i 2015. Foto: Magne Svendsen

LOs kulturpris

Vet du om noen du mener bør få LOs kulturpris? Nå kan du sende inn forslag!

Kulturprisen tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves. Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, menes også idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

  • Kulturprisen er på kr 100 000,-.
  • Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.
  • Forslagene behandles av en jury som er sammensatt på følgende måte: En representant fra LO, en representant fra AOF og en representant fra LOs kulturutvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen.
  • Juryen oppnevnes annen hvert år av LOs kulturutvalg. Juryen innstiller overfor LOs kulturutvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon.
  • LOs sekretariat tildeler kulturprisen og den utdeles i forbindelse med hhv møte i LOs representantskap og LOs kongress.

Forslag på kandidater sendes Landsorganisasjonen i Norge, LOs kulturutvalg v/Mona Westby, Youngsgt 11, 0181 OSLO innen 31. januar 2017.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler