Landsorganisasjonen i Norge

LOs sekretariat
Foto: André Nerheim

Ny hovedsamarbeidspartner for hopp

Norges Skiforbund Hopp inngår ny hovedsamarbeidsavtale med Norges største lønnstakerorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Avtalen har en varighet på tre år og en ramme på 10 millioner kroner i året. Den innebærer at LO blir hovedsamarbeidspartner for hopplandslagene, og også hovedsponsor for Lillehammer under den nye norske hoppturneringen.

-Vi er glade for at Norges Skiforbund og hopplandslagene valgte LO som hovedsamarbeidspartner. En slik avtale vil gi god eksponering for LO, og vi er enige om å utvikle aktiviteter som kan bidra til økt rekruttering, og til glede og trivsel, integrering og organisasjonsforståelse for LOs medlemmer og deres familier, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

- LO har lange tradisjoner for å samarbeide med idretten. Vi har hatt avtaler med Norges Skøyteforbund, Norges Roforbund og Norges Svømmeforbund. Nå ser vi fram til å videreføre tradisjonen sammen med hoppsporten. Dette er en stor, folkelig idrett i Norge, som har gitt oss både glede og store opplevelser, sier Kristiansen.

- Norsk idrett er tuftet på felleskap og lagånd. Det hoppsporten har oppnådd, har de gjort ved å satse på laget – på fellesskapets kraft. Dette er verdier vi står sammen om. Det handler om mye mer enn eliteutøvere og trenere. Det handler om klubber, om ildsjeler, om barn og unge, om frivillighet – der mange av våre medlemmer bidrar.

Skipresident Erik Røste gleder seg over avtalen, og trekker fram fellesskapstankegangen.

- Denne avtalen gir hopp muligheten til å fortsette sitt gode arbeid med å legge til rette for aktivitet for barn og unge og å utvikle nye stjerner til de tre kommende mesterskapssesongene. Hoppsporten har vist at individuelle gode resultater kommer som et resultat av et godt samhold og samarbeid. Dette skal det bli spennende å utvikle videre sammen med LO, sier skipresidenten. 

- Det er med ydmykhet, respekt og glede vi starter samarbeidet med LO, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

- Med sine 914 000 medlemmer representerer LO ryggraden i norsk arbeidsliv. Å skape opplevelser og engasjement slik at disse medlemmene oppfatter samarbeidet som motiverende og stimulerende, blir en krevende oppgave som vi skal løse slik vi løser alle våre oppgaver, med hardt og systematisk arbeid over tid. Sammen skal vi skape nye uforglemmelige øyeblikk, slik at våre stolte tradisjoner videreføres. Gjennom målrettet aktivitet skal samarbeidet øke kjennskap, engasjement og stolthet rundt felleskapets kraft. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler