Landsorganisasjonen i Norge

LO på ITUC-kongressen

Fagbevegelsen fra hele verden samles i København for å diskutere demokrati og rettigheter, likestilling, klima og kapitalmakt. LO deltar på kongressen.

ITIC-kongressen 2. - 7. desember 2018

Nyheter fra ITUC-kongressen

Flere aktuelle saker