Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt

Dette vil LO i København

Den nordiske modellen og behovet for å sikre en sterk offentlig sektor og et sosialt sikkerhetsnett, samt palestinaspørsmålet, står øverst på lista når LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tar med seg ledelsen og forbundsledere til kongress for fagbevegelsen i hele verden.

ITUC-kongressen er en viktig begivenhet. Her møtes fagbevegelsen fra hele verden for å diskutere arbeidstakerrettigheter, demokrati, miljø og globalisering.  En viktig mulighet både for å dele erfaringer, påvirke og bli enige om felles strategier.

Styrking av faglige rettigheter og forsvar for arbeidstakernes interesser er kjerneoppgaver i LOs internasjonale arbeid. I mange land er fagbevegelsen et viktig korrektiv til myndighetenes politikk. Sterke fagorganisasjoner er en sentral aktør i det sivile samfunn, og bidrar til en mer rettferdig fordeling av godene.

Den nordiske modellen

LO vil sammen med fagbevegelsen i Norden sette fokus på den nordiske modellen.  Vår velferdsmodell er kjennetegnet av:

  • At de fleste er i jobb
  • At vi er effektive
  • At vi har likestilling
  • At vi jevner ut inntekter

Vi vil bruke kongressen til å fortelle at det å bygge samfunn hvor vi har tillit til hverandre, samarbeider og deler på kompetanse, bidrar til konkurransekraft og demokrati.

Den nordiske modellen på 6 minutter

Skatt for velferd

På ITUC-kongressen i København møtes fagbevegelsen fra hele verden.  Det er land med ulike tradisjoner og erfaringer.  På kongressen vil vi ta opp behovet for skatt for å skape rettferdig omfordeling og velferd. God utdannelse og helsetjenester til alle krever et godt og rettferdig skattesystem.  For å skape et samfunn med et velfungerende demokrati trenger vi gode utdanningsmuligheter for alle.  Slik at både jenter og gutter, rike og fattige kan få utdanning og dermed muligheter til å delta.

Hvorfor er dette viktig for LO og Norge?

Vi lever i en verden med mye urettferdighet og usikkerhet.  Det fører ofte til konflikter, krig og folkeforflytninger.  Dårlige lønns- og arbeidsvilkår i andre land – kan sette press på norske arbeidsforhold.

Solidaritet med Palestina

LO har gjennom mange år samarbeidet med palestinsk fagbevegelse og vist solidaritet med det palestinske folket. LO vil på årets kongress bidra til at internasjonal fagbevegelse løfter sitt engasjement.

Støtte til Palestina (04.12.2018)

Andre viktige saker som LO vil ta opp på ITUC-kongressen:

Klima, rettferdig omstilling, bærekraftig utvikling og likestilling.

Fakta:

ITUC-kongressen 2. – 7. desember i København.
1200 delegater fra over 300 medlemsorganisasjoner deltar.
Kongressen vedtar et handlingsprogram, velger generalsekretær og representantskap.
Her kan du følge ITUC-kongressen  https://congress2018.ituc-csi.org/

LO Norge har følgende delegater:

Hans-Christian Gabrielsen, LO, Peggy Hessen Følsvik, LO, Roger H. Heimli, LO, Mette Nord, Fagforbundet, Jørn Eggum, Fellesforbundet, Trine Lise Sundnes, Handel og Kontor, Lone Lungmann Jørgensen, NTL og Vidar Bjørnstad, LO:

Om ITUC:

International Trade Union Confederation (ITUC) er resultatet av sammenslåingen av Frie Faglige Internasjonale og World Confederation of Labour (WCL) 1. november 2006 på en stiftelseskongress i Wien i Østerrike.  ITUC representerer 207 millioner arbeidstagere i 331 medlemsorganisasjoner i 163 land og territorier. LO, Unio og YS norske er medlemmer av ITUC.

Les mer på kongressens sider