Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på ITUC-kongressen 2018. Foto: Linda Reinholdtsen

Økt innsats for Palestina

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen understreket den svært alvorlige situasjonen i de palestinske områdene, da han la frem forslag for 1200 fagorganiserte fra hele verden på kongress i København.

Publisert 03.12.18, endret04.12.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Over 1200 fagforeningsfolk fra hele verden er samlet i København for å diskutere felles utfordringer og utforme strategier for fremtida.  LO har satt Palestina-spørsmålet på dagsorden.

- Dette vil LO i København

- Den politiske, økonomiske og sosiale situasjonen er svært alvorlig, sa LO-lederen. 

Han oppfordret til et sterkere engasjement fra internasjonal fagbevegelse. -  Den internasjonale fagbevegelse må styrke sitt engasjement for å sikre respekt for internasjonale rett og menneskerettigheter.

-  Ettersom dialog og resolusjoner ikke har gitt noen effekt, vedtok LO-kongressen i mai 2017 å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, sa LO-lederen. Det er på tide å vise at vi er solidariske med det palestinske folk.

Spørsmåø og svar om LOs holdning til Palestina og Israel