Landsorganisasjonen i Norge

LOs samfunnsnotater

Her finner du oversikt over LOs samfunnsnotater:

Publisert 01.10.14, endret07.05.15 Av: Jeanette Grendal Østling

Samfunnsnotater i 2019

01/2019: Inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk 
02/2019: Skatt på pensjon 

Samfunnsnotater i 2018

01/2018: Lav, men økende ulikhet i Norge 
02/2018: Litt om økonomisk sosialhjelp 
03/2018: Før RNB: Litt om økonomi, arbeidsmarked og pengepolitikk 
04/2018: Er flere syke inkludert i arbeidslivet i Sverige enn Norge? 
05/2018: Foran statsbudsjettet: Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt 
06/2018: Tyskland - litt om økonomi og arbeidsliv 

Samfunnsnotater i 2017

01/2017: LO-økonomenes blikk på økonomi og arbeid 
02/2017: Prisgalopp på bolig 
03/2017: Fagskolen - tett på arbeidslivet, men kraftig underprioritert 
04/2017: Hvor bra er norsk pensjon? Kort om det norske pensjonssystemet
                i internasjonal sammenheng
 
05/2017: Portugal - litt om økonomi og arbeidsliv 
06/2017: Den virkelige sysselsettingsutfordringen 
07/2017: Blikk på Norden - oppdatering 
08/2017: Blikk på Norden 
09/2017: Foran statsbudsjettet - Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt 

Samfunnsnotater i 2016

01/2016: Storbritannia - litt om økonomi og arbeidsliv 
02/2016: Om jobber med tilskudd - litt om lønnstilskuddsordninger 
03/2016: Foran revidert - bakgrunn for RNB 2016 og statsbudsjett 2017 
04/2016: Jobb i Norden
05/2016: Tyskland - litt om økonomi og arbeidsliv
06/2016: Farlig automatisering og robotisering?
                 -   tallene fra Produktivitetskommisjonen tyder motsatt

07/2016: Litt om innvandring til Norge 
08/2016: Foran statsbudsjettet - litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene 
09/2016: Blikk på Norden 
10/2016: Etter hovedoppgjøret 2016 

Samfunnsnotater i 2015

01/2015: Midlertidige ansettelser og sysselsetting
02/2015: Litt om frontfag og samordning
03/2015: "Utenforskap" og inkludering - riktig omfang og riktig innretning
04/2015: Tyskland 
05/2015: Storbritannia - økonomi og arbeidsliv
06/2015: FORAN REVIDERT-litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene
07/2015: Blikk på Norden juni 2015 
08/2015: Kort om noen viktige sider ved internasjonalisering og globalisering 
09/2015: Litt om kommunenes betydning for sysselsetting 
10/2015: Frankrike - Litt om økonomi og arbeidsliv 
11/2015: Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent

Samfunnsnotater i 2014

01/2014: Forventinger til produktivitetskommisjonen
02/2014: LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi
03/2014: Nederland: - litt om økonomi og næringsliv
04/2014: Gambling med fellesskolen
05/2014: Produktive evner viktigere enn Pisa
06/2014: Skattelette og statsstøtte til hjemmetj. som tiltak mot svart økonomi
07/2014: Ulikhet, produktivitet og utsikter/
09/2014: Blikk på Norden - litt om økonomi og arbeidsliv: 
12/2014: En ny type arbeidsmarked
13/2014: LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi
14/2014: Midlertidige ansettelser og sysselsetting 
15/2014: Reform for konkurranseutsetting