Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling

- Jeg var redd for å ikke bli trodd

- Jeg fryktet for hva som ville skje hvis jeg ikke gjorde som han ville. Dette sitatet er fra én av historiene i filmen laget i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

I denne filmen fortelles en rekke historie som har kommet fram i lys av #metoo. Historiene fortelles anonymt. 

Fra #metoo til kvinnekamp


På den internasjonale kvinnedagen arrangener LO og Arbeiderpartiet et lunsjmøte med temaet "fra #metoo til kvinnekamp". 

Her kan du lese mer om arrangementet

Arbeid mot seksuell trakassering må inn i trepartssamarbeidet

 Den internasjonale #MeToo-kampanjen og debattene i kjølvannet har for alvor satt omfanget og alvorlighetsgraden av seksuell trakassering på dagsorden. Nå er det nødvendig å løfte samarbeidet mot seksuell trakassering til et nytt nivå, skrev Hessen Følsvik i et brev til arbeidsministeren og barne- og likestillingsministeren i november 2017. 

Les også: Fem punkter mot seksuell trakassering

Internasjonal kampanje om arbeidslivet 

I ukene fram mot 8. mars gjennomfører den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) en egen kampanje "Stopp kjønnsbasert vold i arbeidslivet", som skal sette kravet om en ILO-konvensjon om vold i arbeidslivet, herunder kjønnsbasert vold og trakassering, på dagsorden.

- I Norge har vi i utgangspunktet et bra lovverk på plass, selv om noe kan forbedres også her. Men Norges posisjon i dette spørsmålet, må ikke bare baseres på kortsiktige egeninteresser: Norge har et pådriveransvar, både når det gjelder trygghet i arbeidslivet og når det gjelder likestilling. En konvensjon vil være en brekkstang for bedre lov- og avtaleverk i land der kvinner er enda mer utsatt for vold enn her i Norge. Ikke bare på jobb, men også på vei til og fra jobb, sier Peggy Hessen Følsvik i denne uttalelsen. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler