Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling - og diskriminering
- Målet er å sikre organisasjonskulturer med høy bevissthet, åpenhet og lav terskel for å si i fra om man opplever seksuell trakassering og/eller andre kritikkverdige forhold, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Fortsetter arbeidet mot seksuell trakassering

Det gjøres mye godt arbeid i forbundene for å forebygge seksuell trakassering. Nå er det viktig at dette arbeidet følges videre opp av LO-familien.

- Forbundene må ta ansvar for dette arbeidet i egen organisasjon, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO og forbundene har et viktig ansvar, både som arbeidsgivere, medlemsorganisasjoner og, ikke minst, i vårt arbeid for å utvikle et trygt og godt arbeidsliv i Norge, sier LO-lederen.

I en ny rapporten legger LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg fram konkrete anbefalinger til både forbundene og til LO selv.

Dette handler i stor grad om organisasjonsutvikling, der målet er å sikre organisasjonskulturer med høy bevissthet, åpenhet og lav terskel for å si i fra om man opplever seksuell trakassering og/eller andre kritikkverdige forhold, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup. Det finnes ikke EN vei til dette målet, arbeidet må gjøres med utgangspunkt i egen organisasjon. Vi anbefaler likevel at man tar i bruk veilederen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet www.ldo.no/sette-strek/ sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Her kan du lese hele rapporten

Flere aktuelle saker

Se alle artikler