Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling
Den europeiske likelønnsdagen markeres 3. november. LOs førstesekretær Julie Lødrup understreker at å sikre fortsatt sentrale forhandlinger er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre likelønn.

Likelønn på agendaen

Den europeiske likelønnsdagen markeres i år 3. november. - LO vil prioritere likelønn og lavlønnsgrupper i tariffoppgjørene. Å sikre fortsatt sentrale forhandlinger er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre likelønn, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Kvinner i EU har en gjennomsnittlige timelønnen som er 16.3 % lavere enn for menns. Den europeiske likelønnsdagen skal brukes til å sette fokus på likelønn og de bakenforliggende årsakene til at vi fortsatt ikke har likelønn mellom menn og kvinner. 

Også i Norge har vi en betydelig likelønnsutfordring. I 2016 tjente kvinner i gjennomsnitt 13,9% mindre enn menn. Det er beregnet at om lag halvparten av dette kan forklares av at kvinner og menn jobber i ulike næringer, yrker og stillinger.

- En bedre kjønnsfordeling innenfor ulike yrkesgrupper, bransjer og sektorer vil også bidra til utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Gutter og jenter foretar fortsatt oppsiktsvekkendesvært tradisjonelle yrkesvalg. Vi må rekruttere flere jenter til tekniske fag, og flere gutter til omsorgsfag, sier Julie Lødrup.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler