Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling
Peggy Hessen Følsvik åpnet Den store likestilingsdebatten under Arendalsuka onsdag kveld. Foto: Ida Viksveen Larsen

Likestillingsutfordringer blant unge i arbeidsmarkedet

- For LO er det viktigste målet arbeid til alle og et trygt og godt arbeidsliv. Det er også vårt viktigste mål i likestillingspolitikken, sa Peggy Hessen Følsvik da hun i dag åpnet Den store likestilingsdebatten under Arendalsuka.

Kvinner har gjennomgående en svakere posisjon i arbeidsmarkedet.

- Kvinner har lavere sysselsettingsrate enn menn. Kvinner og menn jobber i stor grad i ulike bransjer, yrker og stillinger.

- Dette er en viktig årsak til at vi fremdeles har en stor likelønnsutfordring i Norge.
I tillegg til at kvinner tjener mindre enn menn omregnet til hele stillinger, så tjener kvinner mindre enn menn fordi de langt oftere jobber deltid.

- Deltid et stort likestillingsproblem også blant unge arbeidstakere, viser en ny stor undersøkelse gjennomført av Handel og Kontor i sommer.

Deltid og midlertidighet er to viktige likestillingsutfordringer blant unge i arbeidsmarkedet. En tredje er seksuell trakassering.

8.mars 2017 la Fafo fram en rapport om omfanget av seksuell trakassering blant medlemmer Fellesforbundets medlemmer i Hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. Rapporten viste at 1 av 5, om lag 20% av disse gruppen hadde opplevd seksuell trakassering de siste 3 årene.

- Men det skulle et globalt #metoo-opprør for å virkelig sette seksuell trakassering på dagsorden. Også for LO har #metoo vært en øyeåpner.

LO har startet et arbeid der vi også gjennomgår måten vi og forbundene jobber med det på.

- Vi er ikke i mål, men arbeidet pågår. Og vi har engasjert oss politisk. For det trengs politiske svar.

- I sommer, fikk vi på høring et forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Linda Hofstad Helleland som gjør at vi endelig får på plass et lavterskeltilbud i saker om seksuell trakassering. Det er veldig bra og viktig at dette nå kommer på plass. Men det er ikke nok.

- Jeg vil minne om at det viktigste bolverket mot seksuell trakassering i arbeidslivet, ja det er et trygt og godt arbeidsliv, med tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, sa Peggy Hessen Følsvik.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler