Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (til venstre) i panelsamtale med Yngve Carlsen, leder Norsk Flygerforbund og Jonny Hansen, leder Norsk Sjømannsforbund. Foto: Hege Nilsen Ahlquist

- Det fremste resultatet av verdiskapning i Norge er arbeidsplasser

- Det fremste resultatet av verdiskapning i Norge er arbeidsplasser, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Mandag kveld satte LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Flygerforbund lønns- og arbeidsvilkår innen sjø- og luftfarten på dagsorden under Arendalsuka.

- Vi trenger gode, trygge arbeidsplasser i bred forstand, med norsk lønn og som betaler skatt til fellesgodene i samfunnet som skoler, barnehage, sykehus og politi for at verdiskapningen skal ha en samfunnsverdi.

- Derfor er det viktig å få knesatt noen prinsipper om hvilke regler vi vil skal gjelde for bedrifter som driver i Norge, enten det er til lands, til vanns eller i luften. Arbeidsmiljølov, tarifflønn og riktig skatt er en god begynnelse.

LO-lederen ser klare paralleller mellom det som har skjedd av deregulering innen sjøfarten, og det man nå ser tegn til i luftfarten – med hva som kan komme til å skje i mange andre næringer.

- Det er kritisk. Luftfarten er av stor samfunnsmessig betydning for Norge, og en viktig næring som sikrer trygg og effektiv infrastruktur, skaper arbeidsplasser og spredd bosetting.

Saken om at regjeringen lar Color Line flagge Kiel-fergene til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), noe som kan koste rundt 700 sjøfolk jobben, ble også grundig debattert.

- Det er ikke er tillitsskapende når en bedrift som Color Line i god forfatning med solide overskudd, vil kaste ansatte i land for å dumpe lønns- og arbeidsvilkår Peggy Hessen Følsvik, LOs nestleder og leder av LO Maritim.

- Vi skal ha effektive bedrifter, vi skal ha bedrifter som er gode i konkurransen. Men vi skal også ha seriøse bedrifter. Ikke bedrifter som dumper lønns og arbeidsvilkår.

- Det er ikke myndighetenes jobb å legge til rette for masseoppsigelser. Det er myndighetens jobb å legge til rette for arbeid og verdiskapning. Det kjemper vi i LO og Sjømannsforbundet for hver dag. Og det har vi tenkt å fortsett med.


LOs nestleder på luftig tur over Arendal 

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik fikk en høytflyvende start på Arendalsuka i dag. Hun var invitert med på flytur med Avinors elektriske fly. 

- Det er fint at Avinor er pådrivere og har høye ambisjoner for elektriske fly. Samtidig er det også viktig å satse på biodrivstoff. Det betyr at myndighetene må tilrettelegge for produksjonsanlegg nær flyplasser.

- Og så er vi opptatt av å opprettholde dagens sikkerhetsnivå i luftfarten. Dette jobber vi daglig med gjennom LO Luftfart, slår LOs nestleder fast.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler