Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping

- En viktig dom

Den såkalte Lime-saken endte med strenge straffer for bakmennene. - Lime-saken er et eksempel på hvor omfattende arbeidsmarkedskriminaliteten kan være, sier Trude Tinnlund.

Fredag falt dommen i den såkalte Lime-saken, som handlet om alvorlig arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping i butikkjeden Lime.
 
Hovedmannen er dømt til ni års fengsel, og må betale tilbake 42 millioner kroner. 12 av 13 tiltalte ble dømt.
 
- Lime-saken er et eksempel på hvor omfattende arbeidsmarkedskriminaliteten kan være. Det er bra at myndighetene slår hardt ned på det. Politiet har lagt mye ressurser i avsløringen. Da er det bra at det følges opp med dom i rettsvesenet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.
 
Hun mener det er en viktig dom, fordi vi endelig får en streng straffe mot hovedmannen i et kriminelt nettverk.
 
- Retten sender med denne dommen et klart og tydelig signal om at samfunnet ser meget alvorlig på denne typen kriminalitet, sier hun.
 
- Arbeidslivskriminalitet undergraver finansieringen av vårt velferdssamfunn fordi milliarder unndras statskassa hvert år, samtidig som den utkonkurrerer seriøse aktører og utnytter arbeidstakere gjennom sosial dumping, legger Tinnlund til.
 
Flere saker de siste årene har vist at Arbeidsmarkedet er godt egnet til å skjule og renvaske andre former for kriminalitet. Lime-saken og den såkalte Trysil-saken, hvor det ble avsagt en streng dom tidligere i vår, viser at det er viktig med en koordinering på myndighetssiden mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og andre etater. 
 
- Det viser også hvor viktig det er å bevilge tilstrekkelige midler til etatene for at de skal kunne følge opp slike saker, sier Tinnlund.​

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler